Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Η εταιρεία Vagiannis – Olive Products, έχει πετύχει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια συνεχούς εργασίας και ειδίκευσης, να εξασφαλίσει για το πελατολόγιο της την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας πάντοτε τις ανάγκες της αγοράς και κυρίως του τελικού καταναλωτή, η υγιεινή, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων που παράγουμε, είναι το κύριο μέλημά μας.

Έχοντας αυτό ως κίνητρο, έχουμε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την σταθερά ανοδική πορεία μας στο χώρο της μεταποίησης και εξαγωγής τροφίμων.

1

2