Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Η οικογενειακή εταιρεία Vagiannis – Olive Products προσπαθεί κάθε χρόνο να διαθέτει για το ευρύ της πελατολόγιο την καλύτερη ποιότητα πράσινης ελιάς που μπορεί να βρεθεί στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Μέσα από ένα εύστοχα δομημένο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και συνεχών ελέγχων, φροντίζουμε οι προμηθευτές μας να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ποιότητας που υποσχόμαστε στους πελάτες μας.

Στόχος μας είναι να δημιουργείται μια άριστη συνεργασία από τον παραγωγό ως και τον καταναλωτή, προβάλλοντας πάντα θεμιτό ανταγωνισμό στις τιμές της αγοράς και συμβάλλοντας έτσι στη διεξαγωγή υγιούς εμπορίου.